หน้าแรก

BL Easy Invoice โปรแกรมพิมพ์ฟอร์มใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน

 • ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ออกบิลขายได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน
 • รันเลขที่บิลให้อัตโนมัติ
 • จัดเก็บเอกสารใบขายให้ทันทีที่บันทึก
 • สามารถดูยอดขายรายวัน,เดือน,ปีตามช่วงเวลาที่ต้องการได้เลย พร้อมทั้งมีรายงานสรุปยอดขาย
 • สามารถส่งออกเพื่อจัดเก็บและนำไปใช้งานต่อได้ในรูปแบบ Excel,Word,PDF ได้อย่างดาย สะดวก รวดเร็ว

ถ้าปัญหาของคุณคือ


เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการออกออกบิลขายให้กับลูกค้า ผู้ที่ต้องการเก็บประวัติลูกค้า, สินค้า, พนักงานขาย และเอกสารงานขาย ผู้ที่ต้องการความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ในการออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ผู้ที่ต้องการ ดูยอดขายรายวัน,เดือน,ปี และรายงานสรุปยอดเพื่อส่ง สนง.บัญชี 

 1. ฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง(ฟอร์มสั่งพิมพ์)
 2. ฟอร์มใบส่งของ/ใบกํากับภาษี (ขนาดกระดาษA4 กระดาษต่อเนื่อง 9*11 นิ้ว )
 3. ฟอร์มใบส่งของ/ใบกํากับภาษี(ต้นฉบับ/สําเนา) (ขนาดกระดาษA4,กระดาษต่อเนื่อง 9*11 นิ้ว )
 4. ใบเสร็จรับเงิน (ขนาดกระดาษ A4 กระดาษต่อเนื่อง 9*11 นิ้ว )
 5. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ/สําเนา) (ขนาดกระดาษA4 กระดาษต่อเนื่อง 9*11 นิ้ว
 6. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ขนาดกระดาษA4 กระดาษต่อเนื่อง 9*11 นิ้ว )
 7. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ต้นฉบับ/สําเนา) (ขนาดกระดาษA4 กระดาษต่อเนื่อง 9*11 นิ้ว )
 8. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (8.5*5.5)
 9. ฟอร์ม(เพิ่มพิเศษ)

 

 • โปรแกรมติดตั้งง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ง่าย เพียงคลิกติดตั้งโปรแกรมจะทําการรันติดตั้งให้อัตโนมัติ
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows
 • สามารถตั้งค่ารายละเอียดกิจการ ชื่อบริษัท ภาษาไทย-อังกฤษ, ที่อยู่ ภาษาไทย-อังกฤษ, เลขประจําตัวผู้เสียภาษี,เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์, อีเมล์, โลโก้ ตราบริษัท เป็นต้น
 • รองรับการตั้งค่ารันเลขที่อัตโนมัติ ทั้งเลขที่เอกสาร, ลูกค้า สินค้า และ พนักงาน ได้
 • การตั้งค่ารันเลขที่เอกสาร สามารถ ใส่อักษรนํา คั่นอักษร, รันตามเดือนปี ได้ เช่น เลขที่ใบกํากับใส่อักษรนํา INV256306-001 เป็นต้น
 • รองรับการตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ทั้งแบบกระดาษต่อเนื่อง, กระดาษขาวขนาด A4 แบบมีต้นฉบับ, สําเนา, ขนาดกระดาษ9x11นิ้ว, 9x5.5 นิ้ว
 • สามารถพิมพ์ลงฟอร์มบริษัทแบบกระดาษต่อเนื่องได้
 • รองรับการบันทึกข้อมูลลูกค้าได้ไม่จํากัดจํานวน
 • รองรับการบันทึกรายละเอียดลูกค้า ชื่อบริษัท, ที่อยู่ เบอร์โทร เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี, ผู้ติดต่อ วงเงินเครดิต,
 • จําานวนวันเครดิต,อัตราส่วนลด อัตราภาษี, พนักงานขาย และ หมายเหตุ เป็นต้น
 • โปรแกรมมีรายงานรายชื่อลูกค้าพร้อมรายละเอียด ซึ่งสามารถกรองข้อมูลให้เรียงตามรหัสลูกค้า,
 • ชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์ ได้ทันที
 • มีเมนูค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยง่าย ซึ่งสามารถพิมพ์ค้นหาจาก รหัสลูกค้า, ชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์
 • สามารถส่งออกรายงานเป็น Excel, Word PDF ได้ทันที โดยข้อมูลเรียงในรูปแบบที่สวยงาม
 • รองรับการบันทึกสินค้าไม่จํากัดจํานวน
 • สามารถบันทึกรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้าภาษาไทย-อังกฤษ, หน่วยนับ,ราคา, อัตราภาษี, หมายเหตุ และแนบไฟล์รูปสินค้าได้
 • สามารถค้นหา กรองข้อมูลสินค้า เรียงจาก รหัสสินค้า ชื่อสินค้า,หน่วยนับ และราคาได้
 • สามารถพิมพ์รายงานสินค้า ได้ทันที ทั้งยังสามารถให้โปรแกรมเรียงจาก รหัสสินค้า ชื่อสินค้า,หน่วยนับ และราคาก่อนพิมพ์รายงานได้
 • รองรับการส่งออกรายงานเป็น Excel, word PDF ได้ทันทีอย่างรวดเร็ว
 • รองรับการบันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงานขายได้ไม่จํากัด
 • สามารถบันทึกรายละเอียดพนักงานขาย ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์,อีเมล์,รูปภาพพนักงานและหมายเหตุอื่นๆได้
 • เรียกรายงานรายละเอียดพนักงานพร้อมส่งออกเป็น Excel, Word, PDF ได้เช่นด้วยกัน
 • สามารถออกเอกสารใบขายได้ไม่จํากัดจํานวน
 • การออกบิลขายก็ง่ายนิดเดียวใช้เวลาไม่ถึงนาที สามารออกใบกํากับภาษี และใบเสร็จได้ เนื่องจากโปรแกรมจะดึงรายละเอียดลูกค้า,รายละเอียดสินค้ามาให้เพียงคลิกเลือก ท่านสามารถใส่จํานวนสินค้า โปรแกรมคํานวณราคาอัติโนมัติ พิมพ์รายงานได้ทันที
 • รองรับกรองข้อมูล ดูประวัติการสั่งซื้อ ยอดซื้อขาย เครดิต ครบDueชําระ ดูได้ใน หน้าจอเดียวกรองให้เรียงตามหัวข้อตามต้องการได้ทันที
 • สามารถพิมพ์รายงาน และส่งออกรายงานเป็น Excel, Word PDF ได้ทันที